Thông báo v/v nhận nhuận ảnh

Kính gửi các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm

BTC kính mời các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm & giải thưởng đến nhận nhuận treo tại Hội Nhiếp Ảnh Hà Nội.

Địa chỉ: 19 Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trân trọng

BTC

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 402 tác giả, 1 tỉnh/thành và 2474 tác phẩm