DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Bùi Thái Hải ( Biển Triều )

HÀ NỘI

8

2

Hoàng Tất Thắng

HÀ NỘI

8

3

Vũ Văn Cảnh

HÀ NỘI

7

4

Nguyễn Hồng Nhung

HÀ NỘI

8

5

Nguyễn Tiến Khải

HÀ NỘI

8

6

Lê Huy Long

HÀ NỘI

8

7

Nguyễn Hữu Thông

HÀ NỘI

6

8

Nguyễn Đức Phước

HÀ NỘI

8

9

Nguyễn Văn Hùng

HÀ NỘI

8

10

Nguyễn Hữu Thu

HÀ NỘI

3

11

Phạm Thanh Tùng

HÀ NỘI

6

12

Đỗ Quảng ( Tức Đỗ Văn Quảng )

HÀ NỘI

8

13

Nguyễn Xuân Ký

HÀ NỘI

5

14

Nguyễn Ngọc Bích

HÀ NỘI

8

15

Thanh Nguyệt

HÀ NỘI

6

16

Nguyễn Văn Hải (hải Xanh)

HÀ NỘI

8

17

Nguyễn Văn Quang (văn Quang)

HÀ NỘI

8

18

Lê Thị Thu Thanh

HÀ NỘI

6

19

Nguyễn Viết Hồng

HÀ NỘI

8

20

Lê Thị Xuân Vinh

HÀ NỘI

8

21

Nguyễn Ánh Nguyệt

HÀ NỘI

6

22

Lương Triệu Cơ

HÀ NỘI

8

23

Nguyễn Thị Minh Tâm

HÀ NỘI

8

24

Lê Hoàn Diệu

HÀ NỘI

8

25

Đinh Kim Hải

HÀ NỘI

8

26

Vũ Hồng Hải

HÀ NỘI

8

27

Kiều Trung Thành

HÀ NỘI

8

28

Nguyễn Thị Kim Vân

HÀ NỘI

8

29

Nguyễn Tiến Trung

HÀ NỘI

8

30

Nguyễn Đăng Việt

HÀ NỘI

8

31

Vũ Ngọc Tuấn

HÀ NỘI

8

32

Trần Xuân Cường

HÀ NỘI

8

33

Nguyễn Văn Việt

HÀ NỘI

8

34

Vũ Huy Toàn

HÀ NỘI

3

35

Nguyễn Tuấn Ngọc

HÀ NỘI

6

36

Nguyễn Ngọc Sang

HÀ NỘI

8