DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Phan Huy Thiệp

HÀ NỘI

8

2

Nguyễn Đạo Luật. Nghệ Danh Là Xuân Đạo

HÀ NỘI

8

3

Lê Tuấn Thanh

HÀ NỘI

0

4

Phạm Thành Nghiệp

HÀ NỘI

8

5

Phạm Hải Vinh

HÀ NỘI

0

6

Hoàng Tất Thắng

HÀ NỘI

0

7

Trịnh Thắng

HÀ NỘI

0

8

Nguyễn Ngọc Hà

HÀ NỘI

1

9

Đặng Đình Quý

HÀ NỘI

0

10

Đặng Đình Quý

HÀ NỘI

8

11

Bui Đức Ninh

HÀ NỘI

0

12

Đặng Mạnh Tiến

HÀ NỘI

1

13

Nguyễn Xuân Ký

HÀ NỘI

5

14

Nguyễn Tiến Khải

HÀ NỘI

8

15

Nguyễn Tiến Khải

HÀ NỘI

8

16

Trần Thu Hường

HÀ NỘI

0

17

Nguyễn Thị Thu Cúc

HÀ NỘI

0

18

Nguyễn Đạo Luật,nghệ Danh Xuân Đạo

HÀ NỘI

0

19

Nguyễn Thị Kim Dung

HÀ NỘI

0

20

Nguyễn Thị Kim Dung

HÀ NỘI

0

21

Đào Kim Thanh

HÀ NỘI

8

22

Nguyễn Quang Hưng

HÀ NỘI

8

23

Đỗ Quảng ( Tức Đỗ Văn Quảng )

HÀ NỘI

8

24

Trương Quang Hà Nguyên

HÀ NỘI

8

25

Nguyễn Hồng Nhung

HÀ NỘI

0

26

Nguyễn Sỹ Tân

HÀ NỘI

8

27

Nguyễn Văn Hải (hải Xanh)

HÀ NỘI

8

28

Nguyễn Gia Khánh

HÀ NỘI

8

29

Trần Quốc Hưng

HÀ NỘI

8

30

Nguyễn Văn Quang (văn Quang)

HÀ NỘI

8

31

Nguyễn Văn Thành

HÀ NỘI

8

32

Vũ Bảo Ngọc

HÀ NỘI

8

33

Lương Thụy Yên

HÀ NỘI

8

34

Nguyễn Hà Thảo Trang

HÀ NỘI

0

35

Trần Quốc Vĩnh

HÀ NỘI

8

36

Nguyễn Ngọc Ban

HÀ NỘI

8