DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

325

Nguyễn Xuân Thu

HÀ NỘI

3

326

Lê Duy Chính

HÀ NỘI

7

327

Tranphong Thai

HÀ NỘI

8

328

Đinh Thị Quỳnh Phương

HÀ NỘI

3

329

Trần Xuân Hùng

HÀ NỘI

5

330

Đoàn Thành

HÀ NỘI

5

331

Nguyễn Tiến Bách

HÀ NỘI

8

332

Tùng Nguyễn (nguyễn Thanh Tùng)

HÀ NỘI

8

333

Nguyễn Trường Giang

HÀ NỘI

8

334

Nguyễn Thị Hiền Hạnh

HÀ NỘI

8

335

Phan Đức Thắng

HÀ NỘI

7

336

Đặng Thị Nghĩa

HÀ NỘI

3

337

Trần Sơn

HÀ NỘI

7

338

Nguyễn Thị Kim Nga

HÀ NỘI

2

339

Nguyễn Thị Thuý Vân

HÀ NỘI

7

340

Nguyễn Minh Phương

HÀ NỘI

4

341

Hà Văn Tỉnh

HÀ NỘI

8

342

Trần Thanh Giang

HÀ NỘI

8

343

Nguyễn Ngọc Đức

HÀ NỘI

8

344

Nguyen Thi Tuyet

HÀ NỘI

8

345

Tạ Thị Bích Liên

HÀ NỘI

3

346

Nguyễn Văn Quang

HÀ NỘI

6

347

Nguyễn Ngọc Hạ

HÀ NỘI

8

348

Trần Thắng

HÀ NỘI

7

349

Nguyễn Văn An

HÀ NỘI

3

350

Nguyen Quy Hoai

HÀ NỘI

2

351

Đoàn Anh Huy

HÀ NỘI

3

352

Nguyễn Đình Vinh

HÀ NỘI

8

353

Nguyễn Xuân Thành

HÀ NỘI

2

354

Nguyễn Thị Thanh Ngà

HÀ NỘI

4

355

Nguyễn Hồng Được

HÀ NỘI

7

356

Nguyen Dinh Thu

HÀ NỘI

7

357

Đinh Quang Tiến

HÀ NỘI

8

358

Phạm Thu Hường

HÀ NỘI

3

359

Nguyễn Bình Minh

HÀ NỘI

1

360

Đỗ Thị Tuyết Nhung

HÀ NỘI

6