DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Hoàng Văn Năm

HÀ NỘI

8

38

Nguyễn Thị Lý Giang

HÀ NỘI

0

39

Nguyễn Thị Lý Giang

HÀ NỘI

8

40

Trương Thị Mỹ Xuân

HÀ NỘI

3

41

Nguyễn Lê Minh

HÀ NỘI

4

42

Nguyễn Đình Tròn

HÀ NỘI

8

43

Nguyễn Xuân Đạt

HÀ NỘI

7

44

Nguyễn Ngọc Bích

HÀ NỘI

8

45

Phạm Văn Tuấn

HÀ NỘI

6

46

Viết Anh Mạnh

HÀ NỘI

8

47

Phạm Quang Thành

HÀ NỘI

8

48

Nguyễn Ngọc Hạ

HÀ NỘI

8

49

Nguyễn Sỹ Tân

HÀ NỘI

0

50

Lưu Phương Bình

HÀ NỘI

4

51

Phạm Đức Thắng

HÀ NỘI

8

52

Đặng Thị Linh Phương

HÀ NỘI

0

53

Trần Tuấn Anh

HÀ NỘI

7

54

Nguyễn Thị Bích Hường

HÀ NỘI

8

55

Đinh Hải Ngọc

HÀ NỘI

8

56

Nguyễn Thị Bích Hường

HÀ NỘI

0

57

Trần Minh

HÀ NỘI

8

58

Trần Trí Dũng

HÀ NỘI

6

59

Mac Văn Nhân

HÀ NỘI

4

60

Mạc Văn Nhân

HÀ NỘI

0

61

Pham Anh Tuan

HÀ NỘI

2

62

Trương Quang Hải

HÀ NỘI

8

63

Đỗ Thị Bích Hải ( Tommy Nguyễn)

HÀ NỘI

8

64

Nguyễn Minh Giang

HÀ NỘI

0

65

Nguyễn Thế Hùng

HÀ NỘI

8

66

Tạ Ngọc Xuân

HÀ NỘI

8

67

Nguyễn Ngọc Bình

HÀ NỘI

8

68

Minh Ngo Van

HÀ NỘI

8

69

Vũ Văn Tuấn

HÀ NỘI

8

70

Đào Văn Trà

HÀ NỘI

8

71

Nguyễn Quang

HÀ NỘI

1

72

Hoàng Thị Hoan

HÀ NỘI

0