DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Nguyễn Hữu Hợp

HÀ NỘI

8

38

Trinh Hong Phong

HÀ NỘI

1

39

Truong Bich Liên

HÀ NỘI

7

40

Tran Thu Ha

HÀ NỘI

8

41

Vinh Nguyễn (nguyễn Văn Ký)

HÀ NỘI

4

42

Nguyễn Văn Quang

HÀ NỘI

8

43

Đỗ Thị Bich Hải (tommy Nguyễn)

HÀ NỘI

8

44

Đỗ Văn Cần

HÀ NỘI

8

45

Trần Anh Tuấn

HÀ NỘI

8

46

Lê Đức Kim

HÀ NỘI

8

47

Lê Chí Liêm

HÀ NỘI

4

48

Trần Hưng Hòa Hiệp

HÀ NỘI

8

49

Bùi Thế Ngũ

HÀ NỘI

8

50

Giang Thị Thanh Thuỷ

HÀ NỘI

8

51

Thành Cát

HÀ NỘI

8

52

Phạm Văn Đồng

HÀ NỘI

8

53

Phạm Đức Thắng

HÀ NỘI

7

54

Viết Anh Mạnh

HÀ NỘI

8

55

Nguyễn Thị Lý Giang

HÀ NỘI

8

56

Lê Đức Hiền

HÀ NỘI

0

57

Lê Đức Hiền

HÀ NỘI

8

58

Nguyễn Ngọc Duy

HÀ NỘI

8

59

Nguyễn Quốc Hùng

HÀ NỘI

8

60

Trần Tuấn Anh

HÀ NỘI

8

61

Hoàng Thị Thùy Dương

HÀ NỘI

0

62

Nguyễn Huy Tưởng

HÀ NỘI

8

63

Nguyễn Việt Phương

HÀ NỘI

0

64

Nguyễn Việt Phương

HÀ NỘI

1

65

Lý Công Độ

HÀ NỘI

8

66

Nguyễn Ngọc Phan

HÀ NỘI

4

67

Trần Tuấn

HÀ NỘI

2

68

Trần Đình Hùng

HÀ NỘI

8

69

Phạm Minh Thúy

HÀ NỘI

8

70

Vũ Văn Mạnh

HÀ NỘI

8

71

Trần Bích Ngọc

HÀ NỘI

5

72

Nguyễn Tiến Trung

HÀ NỘI

8