DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Đường Hồng Mai

HÀ NỘI

3

74

Hoàng Văn San

HÀ NỘI

0

75

Lương Thanh Hiếu

HÀ NỘI

1

76

Trương Tuấn Giang

HÀ NỘI

0

77

Lê Minh Tuấn

HÀ NỘI

1

78

Nguyễn Mạnh Thắng

HÀ NỘI

1

79

Chu Văn Hùng

HÀ NỘI

1

80

Nguyễn Đinh Đức Thành

HÀ NỘI

7

81

Nguyễn Đức Quang

HÀ NỘI

3

82

Phạm Phú Bách

HÀ NỘI

2

83

Ha Van Tinh

HÀ NỘI

0

84

Hoàng Văn Năm

HÀ NỘI

1

85

Chu Bình Giang

HÀ NỘI

0

86

Nguyen Kim Ngoc

HÀ NỘI

0

87

Dương Quốc Trung

HÀ NỘI

0

88

Vũ Văn Lâm

HÀ NỘI

0

89

Nguyễn Thị Yến

HÀ NỘI

0

90

Đặng Văn Tú

HÀ NỘI

8

91

Trần Quang Hiếu

HÀ NỘI

1

92

Phạm Đức Thắng

HÀ NỘI

8

93

Nguyễn Xuân Đạt

HÀ NỘI

0

94

Phạm Văn Tuấn

HÀ NỘI

0

95

Nguyễn Gia Khánh

HÀ NỘI

0

96

Nguyễn Lê Minh

HÀ NỘI

0

97

Trần Quốc Vĩnh

HÀ NỘI

0

98

Trần Quốc Vĩnh

HÀ NỘI

0

99

Lê Minh Đức

HÀ NỘI

0

100

Lưu Phương Bình

HÀ NỘI

0

101

Phan Huy Thiệp

HÀ NỘI

2

102

Lê Thị Thư

HÀ NỘI

8

103

Nguyễn Song Long

HÀ NỘI

0

104

Nguyễn Thị Lý Giang

HÀ NỘI

0