DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Đào Duy Quang

HÀ NỘI

8

110

Bùi Đức Ninh

HÀ NỘI

2

111

Bùi Văn Sơn

HÀ NỘI

8

112

Nguyễn Thế Hùng

HÀ NỘI

1

113

Đỗ Thị Thược

HÀ NỘI

8

114

Diệu Vân

HÀ NỘI

5

115

Bui Thi Bích

HÀ NỘI

8

116

Dương Tuấn Long

HÀ NỘI

7

117

Trần Bích Huyền

HÀ NỘI

0

118

Phạm Thị Quy

HÀ NỘI

3

119

Nguyễn Ngọc Quang

HÀ NỘI

8

120

Lê Thanh Bình

HÀ NỘI

7

121

Lê Thị Vân Anh

HÀ NỘI

4

122

Đặng Thanh Tùng

HÀ NỘI

1

123

Lê Anh Thi

HÀ NỘI

2

124

Trần Thị Thanh Mai

HÀ NỘI

4

125

Nguyễn Ngọc Tuấn

HÀ NỘI

0

126

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

HÀ NỘI

8

127

Trần Thị Hồng Vân

HÀ NỘI

0

128

Nguyễn Thi Thúy Nga

HÀ NỘI

8

129

Nguyễn Quang Thắng

HÀ NỘI

0

130

Hứa Thị Ngọc Hà

HÀ NỘI

8

131

Võ Thị Minh Hiền

HÀ NỘI

0

132

Trần Mạnh Hùng

HÀ NỘI

0

133

Đào Minh Xuyên

HÀ NỘI

4

134

Phạm Thu Nguyệt

HÀ NỘI

8

135

Vũ Minh Long

HÀ NỘI

8

136

Nguyễn Xuân Hải

HÀ NỘI

0

137

Lương Đức Thịnh

HÀ NỘI

3

138

Phạm Hải Vinh

HÀ NỘI

0

139

Lê Minh Trí

HÀ NỘI

0

140

Đào Văn Trà

HÀ NỘI

0

141

Lê Minh Tuấn

HÀ NỘI

1

142

Nguyễn Mạnh Thắng

HÀ NỘI

1

143

Chu Văn Hùng

HÀ NỘI

7

144

Nguyễn Đinh Đức Thành

HÀ NỘI

7