DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Nguyễn Thị Lý Giang

HÀ NỘI

8

110

Thành Cát

HÀ NỘI

8

111

Nguyễn Xuân Ngọc

HÀ NỘI

3

112

Nguyễn Anh Đức

HÀ NỘI

8

113

Nguyễn Thu Hà

HÀ NỘI

8

114

Nguyễn Thu Hồng

HÀ NỘI

8

115

Hoàng Hải

HÀ NỘI

8

116

Lê Chí Liêm

HÀ NỘI

8

117

Trương Hữu Khoa

HÀ NỘI

8

118

Phạm Văn Đồng

HÀ NỘI

8

119

Đào Trọng Đạt

HÀ NỘI

8

120

Nguyễn Hữu Hợp

HÀ NỘI

8

121

Nguyễn Quốc Anh

HÀ NỘI

8

122

Trinh Hong Phong

HÀ NỘI

2

123

Nghiêm Minh Hằng

HÀ NỘI

2

124

Triệu Thị Oanh

HÀ NỘI

3

125

Ngô Quân Vũ

HÀ NỘI

6

126

Nguyễn Minh Tùng

HÀ NỘI

1

127

Đàm Thuận Mạnh

HÀ NỘI

2

128

Trương Quang Hải

HÀ NỘI

8

129

Lương Thụy Yên

HÀ NỘI

8

130

Nguyễn Đắc Nhân

HÀ NỘI

5

131

Vũ Xuân Cường

HÀ NỘI

1

132

Nguyen The Binh

HÀ NỘI

8

133

Nguyễn Đức Toàn

HÀ NỘI

8

134

Nguyen Duc Dong

HÀ NỘI

3

135

Vũ Minh Khai

HÀ NỘI

8

136

Vũ Hồng Kỳ

HÀ NỘI

8

137

Cao Minh

HÀ NỘI

5

138

Đào Kim Thanh

HÀ NỘI

8

139

Đỗ Thị Phương Lan

HÀ NỘI

8

140

Nguyễn Thúy Hằng

HÀ NỘI

8

141

Nguyễn Diệu Linh

HÀ NỘI

1

142

Đỗ Thị Bích Hải

HÀ NỘI

8

143

Trần Thị Mai Anh

HÀ NỘI

8

144

Ngô Tất Vinh

HÀ NỘI

6