DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Nguyễn Đức Quang

HÀ NỘI

3

146

Phạm Phú Bách

HÀ NỘI

2

147

Ha Van Tinh

HÀ NỘI

0

148

Hoàng Văn Năm

HÀ NỘI

8

149

Chu Bình Giang

HÀ NỘI

0

150

Nguyen Kim Ngoc

HÀ NỘI

0

151

Dương Quốc Trung

HÀ NỘI

0

152

Vũ Văn Lâm

HÀ NỘI

0

153

Nguyễn Thị Yến

HÀ NỘI

0

154

Đặng Văn Tú

HÀ NỘI

8

155

Trần Quang Hiếu

HÀ NỘI

1

156

Phạm Đức Thắng

HÀ NỘI

8

157

Nguyễn Xuân Đạt

HÀ NỘI

0

158

Phạm Văn Tuấn

HÀ NỘI

0

159

Nguyễn Gia Khánh

HÀ NỘI

0

160

Nguyễn Lê Minh

HÀ NỘI

0

161

Trần Quốc Vĩnh

HÀ NỘI

0

162

Trần Quốc Vĩnh

HÀ NỘI

0

163

Lê Minh Đức

HÀ NỘI

0

164

Lưu Phương Bình

HÀ NỘI

0

165

Phan Huy Thiệp

HÀ NỘI

8

166

Lê Thị Thư

HÀ NỘI

8

167

Nguyễn Song Long

HÀ NỘI

8

168

Nguyễn Thị Lý Giang

HÀ NỘI

0

169

Phạm Đình Thành

HÀ NỘI

8

170

Nguyễn Thị Tuyết Mai

HÀ NỘI

0

171

Dương Thị Ngọc Chiến

HÀ NỘI

0

172

Trịnh Hải

HÀ NỘI

8

173

Trịnh Công Hiếu

HÀ NỘI

8

174

Nguyễn Trần Đức Anh

HÀ NỘI

0

175

Ngô Hà Minh

HÀ NỘI

0

176

Lý Mạnh Lân

HÀ NỘI

8

177

Hoang Bich Van

HÀ NỘI

0

178

Nguyễn Hữu Nền

HÀ NỘI

7

179

Nguyễn Thị Bích Hường

HÀ NỘI

8

180

Nguyen Hong Van

HÀ NỘI

0