DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

181

Phạm Văn Học

HÀ NỘI

1

182

Nguyễn Minh Giang

HÀ NỘI

8

183

Tạ Ngọc Xuân

HÀ NỘI

8

184

Nguyễn Đức Nghiêm

HÀ NỘI

8

185

Nguyễn Thanh Bình

HÀ NỘI

4

186

Đào Chân Phương

HÀ NỘI

8

187

Lê Thị Kim Phương

HÀ NỘI

2

188

Nguyễn Đăng Khoa

HÀ NỘI

5

189

Lê Kinh Thắng

HÀ NỘI

8

190

Nguyễn Tiến Dũng

HÀ NỘI

8

191

Nguyễn Bá Dĩ (dỹ)

HÀ NỘI

3

192

Lê Thị Mai Anh

HÀ NỘI

3

193

Đào Duy Quang

HÀ NỘI

8

194

Bùi Đức Ninh

HÀ NỘI

2

195

Bùi Văn Sơn

HÀ NỘI

8

196

Nguyễn Thế Hùng

HÀ NỘI

6

197

Trần Thị Song Hà

HÀ NỘI

5

198

Đỗ Thị Thược

HÀ NỘI

8

199

Diệu Vân

HÀ NỘI

5

200

Bui Thi Bích

HÀ NỘI

0

201

Dương Tuấn Long

HÀ NỘI

8

202

Trần Bích Huyền

HÀ NỘI

6

203

Phạm Thị Quy

HÀ NỘI

3

204

Nguyễn Ngọc Quang

HÀ NỘI

8

205

Lê Thanh Bình

HÀ NỘI

8

206

Lê Thị Vân Anh

HÀ NỘI

4

207

Đặng Thanh Tùng

HÀ NỘI

3

208

Lê Anh Thi

HÀ NỘI

6

209

Trần Thị Thanh Mai

HÀ NỘI

4

210

Nguyễn Ngọc Tuấn

HÀ NỘI

3

211

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

HÀ NỘI

8

212

Nguyễn Thi Thúy Nga

HÀ NỘI

8

213

Nguyễn Quang Thắng

HÀ NỘI

8

214

Hứa Thị Ngọc Hà

HÀ NỘI

8

215

Võ Thị Minh Hiền

HÀ NỘI

3

216

Trần Mạnh Hùng

HÀ NỘI

8