DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

217

Đào Minh Xuyên

HÀ NỘI

8

218

Phạm Thu Nguyệt

HÀ NỘI

0

219

Vũ Minh Long

HÀ NỘI

8

220

Nguyễn Xuân Hải

HÀ NỘI

2

221

Lương Đức Thịnh

HÀ NỘI

3

222

Phạm Hải Vinh

HÀ NỘI

4

223

Đào Văn Trà

HÀ NỘI

8

224

Van Nguyen

HÀ NỘI

8

225

Đặng Thúy Hạnh

HÀ NỘI

8

226

Ngô Định

HÀ NỘI

8

227

Trần Quốc Lộc

HÀ NỘI

8

228

Hoàng Hữu Khánh

HÀ NỘI

8

229

Ta Quang Thắng

HÀ NỘI

8

230

Hà Hồng

HÀ NỘI

8

231

Nguyễn Hoàng Hải

HÀ NỘI

8

232

Trần Thị Hồng Vân

HÀ NỘI

5

233

Trần Thu Hường

HÀ NỘI

8

234

Phạm Phương Nga

HÀ NỘI

4

235

Diệu Ân

HÀ NỘI

1

236

Lê Thị Hồng Vân

HÀ NỘI

2

237

Lê Quang Việt

HÀ NỘI

8

238

Nguyễn Năm Quang

HÀ NỘI

5

239

Vũ Diệu Hoa

HÀ NỘI

8

240

Nguyễn Đạo Luật. Nghệ Danh Là Xuân Đạo

HÀ NỘI

8

241

Kim Hoa

HÀ NỘI

2

242

Ngô Văn Minh

HÀ NỘI

8

243

Nguyễn Tự Thành

HÀ NỘI

8

244

Lê Đức Kim

HÀ NỘI

8

245

Lê Lời Nhạc (mr.)

HÀ NỘI

8

246

Tran Thu Ha

HÀ NỘI

8

247

Nguyễn Bảo Khanh

HÀ NỘI

1

248

Nguyễn Hồng Nguyên

HÀ NỘI

3

249

Nguyễn Mai Anh

HÀ NỘI

8

250

Nguyễn Thị Mai Hương

HÀ NỘI

3

251

Nguyễn Đăng Thành

HÀ NỘI

8

252

Nguyễn Huy Tưởng

HÀ NỘI

8