DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

217

Nguyễn Thị Minh Tâm

HÀ NỘI

8

218

Phan Văn Cần

HÀ NỘI

5

219

Lê Thị Hải Yến

HÀ NỘI

3

220

Vũ Thành Chùng

HÀ NỘI

8

221

Phạm Quốc Dũng

HÀ NỘI

8

222

Bùi Quang Tiến

HÀ NỘI

8

223

Phạm Trường Thi

HÀ NỘI

8

224

Đoàn Anh Huy

HÀ NỘI

4

225

Trần Xuân Hùng

HÀ NỘI

3

226

Phạm Trung Nghĩa

HÀ NỘI

8

227

Trần Trí Dũng

HÀ NỘI

8

228

Nghiêm Đình Chính

HÀ NỘI

8

229

Lương Thụy Yên

HÀ NỘI

8

230

Nguyễn Đắc Nhân

HÀ NỘI

8

231

Đỗ Thị Tuyết Nhung

HÀ NỘI

8

232

Trần Kim Thảo

HÀ NỘI

8

233

Nguyễn Công Quân

HÀ NỘI

8

234

Lưu Xuân Thịnh

HÀ NỘI

8

235

Trần Ngọc Hoan

HÀ NỘI

6

236

Nguyễn Công Phát Hưng

HÀ NỘI

7

237

Nguyễn Thị Thu Cúc

HÀ NỘI

3

238

Nguyễn Quốc Sơn

HÀ NỘI

8

239

Nguyễn Tiến Dũng ( Dũng Nguyễn )

HÀ NỘI

2

240

Nguyến Đức Nghiêm (đức Nghiêm)

HÀ NỘI

8

241

Nguyễn Viết Cường

HÀ NỘI

3

242

Phạm Văn Học

HÀ NỘI

3

243

Ho Si Trung

HÀ NỘI

8

244

Bùi Mạnh Tuấn

HÀ NỘI

1

245

Nguyen Dinh Thu

HÀ NỘI

8

246

Phạm Văn Tuấn

HÀ NỘI

2

247

Lê Đình Hưng

HÀ NỘI

8

248

Nguyễn Thị Thanh Hương

HÀ NỘI

5

249

Trần Thị Hồng Minh

HÀ NỘI

4

250

Trần Phong Thái

HÀ NỘI

8

251

Phạm Thị Mỹ Hạnh

HÀ NỘI

4

252

Nguyễn Ngọc Hạ

HÀ NỘI

3