Category: newsview

newsview

 THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT HÀ NỘI LẦN THỨ 51 – NĂM 2021

I. CHỦ ĐỀ VÀ ĐỀ TÀI:

a/ Chủ đề: Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021,  Kỷ niệm 1011 năm Thăng Long-Hà Nội (10/1010-10/2021)

b/ Đề tài: HÀ NỘI TÔI YÊU – NIỀM TIN CHIẾN THẮNG

II. NỘI DUNG:

HÀ NỘI TÔI YÊU – NIỀM TIN CHIẾN THẮNG”: Các tác phẩm nhiếp ảnh phản ánh đa dạng, phong phú Cuộc sống Hà Nội trên mọi lĩnh vực chính trị, xã hội,